Pielęgnacja i Strzyżenie Psów – Regulamin

Stado psów
 1. W celu wykonania usługi należy zarezerwować termin wizyty pod nr tel. (+48) 881-720-801, lub osobiście w Saloniku (ul. Owczarska 34, Wrocław – Leśnica),
 2. Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa u psiego fryzjera, proszę umawiając wizytę poinformować o tym fakcie, w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa pupila,
 3. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Saloniku, Właściciele psów proszeni są o punktualność. Spóźnienia na wizytę przekraczające czas 15 minut będą skutkowały nie przyjęciem psa w danym dniu na wizytę. Właściciel zobowiązany jest poinformować groomera o możliwości spóźnienia. Spóźnienia do 15 minut są dopuszczalne tylko po wcześniejszym poinformowaniu groomera.
 4. W razie rezygnacji z wizyty proszę o telefoniczne lub sms-owe powiadomienie o tym fakcie Saloniku do godz. 18:00 dnia poprzedzającego wizytę (tel. 881-720-801). Jeżeli Klient dwukrotnie nie stawi się na wizycie w wyznaczonym terminie bez uprzedniego powiadomienia groomera lub odwoła wizytę zbyt późno (to znaczy później niż godzina 18:00 dnia poprzedzającego wizytę), wtedy przed umówieniem kolejnej wizyty konieczne będzie uiszczenie zadatku w kwocie 50% ceny pielęgnacji. Zadatek ten jest wpłacany na poczet planowanej wizyty a koszt pielęgnacji zostanie o niego pomniejszony po jej wykonaniu.
  Zadatek przepada jeżeli Klient odwoła wizytę w zbyt późnym terminie, (to znaczy później niż godzina 18:00 dnia poprzedzającego wizytę) lub nie stawi się na wizycie bez jej odwołania.
 5. Właściciel lub osoba przez niego wskazana zobowiązany/a jest odebrać psa po pielęgnacji, w wyznaczonym przez groomera czasie.
 6. Właściciel zobowiązany jest poinformować groomera o możliwości spóźnienia. Spóźnienia przekraczające 10 minut będą traktowane jako opieka – hotelowanie psa (cena za opiekę – hotelowanie psa to 30 zł za każde rozpoczęte 30 minut),
 7. Pieski zostają wydane wyłącznie osobom, które je dostarczyły do salonu lub osobom przez nie wskazanym,
 8. W Saloniku Psia Minka używane są tylko profesjonalne i ekologiczne kosmetyki dla zwierząt, posiadające odpowiednie atesty,
 9. Stanowisko pracy groomera oraz narzędzia są każdorazowo poddawane dezynfekcji i sterylizacji,
 10. W Saloniku Psia Minka psy są strzyżone bez podawania jakichkolwiek środków uspokajających oraz nie są usypiane do zabiegów, w związku z tym jeżeli pies podczas pobytu w Saloniku Psia Minka oraz pielęgnacji będzie zachowywał się agresywnie lub podejmował próby gryzienia, zastrzegam sobie prawo użycia kagańca lub odmowy wykonania usługi,
 11. Każdy pies obowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia i mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Dodatkowo psy powinny być regularnie odrobaczane i zabezpieczane przeciw pasożytom zewnętrznym,
 12. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich piesków przychodzących do Saloniku Psia Minka, nie przejmuję psów chorych (choroby skórne), przeziębionych, z problemami jelitowymi lub niezabezpieczonych przeciw pchłom przez Właściciela. W takich przypadkach zastrzegam prawo odmowy pielęgnacji a psiak odsyłany będzie do weterynarza.
 13. Ewentualne zwalczanie insektów, o których Właściciel nie wiedział lub nie zauważył, jest obowiązkowe i wykonywane bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem na jego koszt (kąpiel psa w środku insektobójczym oraz dezynfekcja salonu – koszt takiej usługi to 50 zł, doliczane do usługi kompleksowej),
 14. Właściciel psa zobowiązany jest do informowania przy umawianiu wizyty o wszelkich dolegliwościach i chorobach pupila a pozostawiając psa w Saloniku Psia Minka jednocześnie potwierdza, że jego pies jest zdrowy i w pełni zaszczepiony,
 15. Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego Właściciel zataił istnienie choroby np. zaziębienia, padaczki, niezrównoważenia psychicznego, chorób serca, alergii itp.,
 16. Psy stare, chore, bojaźliwe oraz niezrównoważone psychicznie strzyżone są wyłącznie na żądanie i odpowiedzialność Właściciela. Groomer, ze względu na dobro psa, może odmówić podjęcia się pielęgnacji takiego psa. Dotyczy to również strzyżenie na krótko w okresie mrozów,
 17. Mając na względzie bezpieczeństwo i komfort psich klientów informuję, że nie przyjmuję suczek w ciąży (mogło by to zagrozić ciąży) oraz suczek w trakcie cieczki,
 18. Psy są fotografowane przed i po pielęgnacji do celów dokumentacyjnych. Zdjęcia mogą być też wykorzystane do celów reklamowych i promocyjnych, na portalach społecznościowych, stronach internetowych, ulotkach itp.

Pozostawiając psa pod opieką groomera, Klient akceptuje wszystkie warunki regulaminu.


 

Polityka prywatności:
Wszystkie teksty i zdjęcia zawarte na stronie www.psiaminka.pl są własnością Salonik Psia Minka Agata Bednarska. Zabrania się kopiowania , publikowania i wykorzystywania w/w treści na innych stronach, ogłoszeniach, ulotkach itp. bez zgody właściciela strony www.psiaminka.pl.
Zasady korzystania z treści zawartych w internecie  uregulowane są ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwaną prawem autorskim (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83).  Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest „każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.” Każdy utwór podlega ochronie prawnej, a są nimi teksty publikowane w Internecie, filmy, nagrania muzyczne, programy komputerowe, itp. Autorom przysługuje ochrona a tym samym możliwość egzekwowania odpowiedzialności cywilnej i karnej.